Conversie optimalisatie, tips voor het verhogen van uw omzet!

1 Comment

Heb je een website met veel bezoekers, maar worden weinig van deze bezoekers ook daadwerkelijk klant? Dan is het verstandig om te beginnen met conversie optimalisatie.  Conversie optimalisatie zorgt ervoor dat je gemiddeld meer betaalde klanten krijgt met hetzelfde aantal bezoekers.

Waarom conversie optimalisatie?

Doordat je gebruik maakt van conversie optimalisatie worden de kosten per klant lager. Je hoeft niet meer te investeren in SEO, linkbuilding, Adwords of andere middelen. Door bepaalde technieken zorg je ervoor dat de effectiviteit van de website hoger wordt, waardoor de omzet zal stijgen zonder dat deze extra kosten met zich mee brengt.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat het gemiddelde conversiepercentage bij de MKB-bedrijven ongeveer 1,25% bedraagt. Dit betekent dat van 400 bezoekers, gemiddeld 5 klanten binnengehaald worden. Websites die gebruik maken van conversie optimalisatie, behalen soms wel een conversie van 4% (afhankelijk van de branche en product/dienst). Dit betekent dus dat met hetzelfde aantal bezoekers je nu 16 betaalde klanten krijgt! Hoewel seo ook een belangrijke techniek kan zijn om de effectiviteit van de website te verhogen, zal dit door middel van de juiste conversie optimalisatie niet direct meer noodzakelijk zijn. Er zijn nog meer manieren om de vindbaarheid van je website te verhogen, zoals bij Standaard te lezen is. Hierdoor wordt er nooit meer te veel uitgegeven aan online marketing.

Conversie optimalisatie tips!

Tip 1: Beïnvloedingswapens van Cialdini

Robert Cialdini is een hoogleraar Psychologie op de Arizona State University. Zijn theorie geeft aan dat consumenten neigingen hebben om  te vervallen in automatische gedragspatronen. Volgens Cialdini kunnen webshops en websites deze automatische gedragspatronen beïnvloeden. Hiervoor heeft hij verschillende beïnvloedingswapens vastgesteld waar men gevoelig voor is. Dit zijn gedragspatronen die de consument helpen een snellere beslissing te maken, zonder daar lang over na te hoeven denken.

Sociale bewijskracht: Bij sociale bewijskracht gaat het over wat andere consumenten beslissen in dezelfde situatie. Wanneer andere consumenten voor een product kiezen, zijn andere ook eerder geneigd om dit product te kiezen.

Wederkerigheid: Met wederkerigheid wordt bedoeld, als je iets voor een ander doet, voelt hij zich verplicht om iets terug te doen.

Commitment en consistentie: Indien consumenten een bepaalde beslissing eerder hebben genomen, wordt hier de tweede keer niet snel van afgeweken

Sympathie: Consumenten nemen eerder iets aan of kopen van een bedrijf/persoon die ze sympathiek vinden.

Autoriteit: Consumenten zijn eerder geneigd om iets aan te nemen van de autoriteiten.

Tip 2: Myer-Briggs type indicator

Volgens het onderzoek model van Myer-Briggs type indicator zijn er vier verschillende manieren van hoe bezoekers  het liefst hun informatie verwerken. Hiervoor zijn er vier verschillende types gemaakt. Het is belangrijk dat je website alle vier de types de mogelijkheid geeft om de informatie te kunnen verwerken.

Competitieve bezoeker:  Deze bezoeker wilt zijn informatie zo snel mogelijk en deze moet gebaseerd zijn op feiten. Een voorbeeld hiervan is dat je gebruik kan maken van opsommingen.

Spontane bezoeker: Een spontane bezoeker wil net zoals de competitieve bezoeker zijn informatie snel. Het verschil is dat deze bezoeker emotioneel handelt. Hierop kan je bijvoorbeeld inspelen met aanbiedingen en acties.

Humanistische bezoeker: De humanistische bezoeker neemt zijn tijd maar is ook net als de spontane bezoeker emotioneel. Als website/webshop kan je hierop inspelen met afbeeldingen van personen of ervaringen van andere klanten.

Methodische bezoeker: Deze bezoeker neemt rustig zijn tijd en zoekt naar alle feitelijke details. Deze bezoeker leest de productinformatie, voorwaarden etc. Hierop kan je inspelen door garantievoorwaarden te maken of bewijzen.

Tip 3: Optimization Hierarchy van eisenberg

De maker van Eisenberg, genaamd Bryan, heeft dit model een aantal jaren geleden gemaakt. Dit model kun je vergelijken met het model van Maslow. Je begint onderaan het model en werkt steeds verder omhoog.

Optimization Hierarchy van eisenberg

Functioneel: Bij dit onderdeel ga je kijken of je website werkt zoals het moet. Hierbij ga je kijken naar de downtime, foutmeldingen, afbeeldingen die niet geladen worden of knoppen die niet werken.

Toegankelijkheid: Is je website voor iedere bezoeker toegankelijk? Bij dit onderdeel ga je kijken of je website goed werkt op elke browser, mobiele weergave en voor bezoekers die slecht kunnen zien.

Gebruiksvriendelijk: Gebruiksvriendelijkheid van de website gaat over of het voor de bezoeker duidelijk is hoe de website werkt. Staat de menubalk op een logische plaats? Is de zoekbalk op de juiste plek? Het is belangrijk dat je website niet te veel afwijkt van wat gebruikelijk is. Bezoekers verwachten een bepaald patroon op een website. Hiervoor kan je gebruik maken van een A/B testing. Met een A/B test laat je de bezoekers twee verschillende websites zien, waardoor je test welke van de twee beter werkt.

Drempels: Zijn er bepaalde fases die je over kan slaan om de bezoeker tot conversie over te laten gaan? In deze fase ga je jezelf afvragen of je website overtuigend genoeg is om jouw product of dienst te verkopen. Dit onderdeel kan je koppelen aan de beïnvloedingswapens van Cialdini die hierboven beschreven staan.

Uitbesteden?

Kan jouw conversie optimalisatie van je website of webshop beter? Wij van “Totaal Online Marketing” willen jou hiermee  helpen. Wij zullen de belangrijke conversie punten in kaart brengen en uitvoeren, waardoor de conversie van jouw website omhoog gaat. Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op!

Meer blogs

Leave a Comment